Hướng Dẫn chơi Blackjack thiên hạ

Xì Dách thiên hạ là một loại trò chơi gồm có 4 vị trí nhà con và vị trí nhà cái tiến hành so bài với nhau, trong 4 vị trí nhà con thì không hạn chế số lượng người chơi đặt cược, mỗi một tụ chơi có thể cùng lúc nhiều người chơi đặt cược. Trong trường hợp nếu hai người chơi cùng đặt vào một tụ chơi nhưng một người chơi lại muốn kéo bài và người chơi còn lại không muốn kéo bài.

Lúc này Dealer sẽ phát thêm một lá bài, đối với kết quả người chơi không kéo bài thì kết quả sẽ không tính thêm lá bài vừa kéo.

● Quy tắc trò chơi

1. Mỗi một ván bài người chơi sẽ có 15 giây để đặt cược, người chơi có thể đặt cược tùy ý 1 trong 4 vị trí cược phổ thông hoặc đặt cược nhiều tụ cược một lúc. Sau khi thời gian đặt cược kết thúc thì người chơi sẽ được phát mở ra hai lá bài còn nhà cái sẽ được phát mở một lá và úp một lá bài. Nếu tại 4 vị trí nhà con bất kỳ của ván bài không có hội viên đặt cược thì Dealer sẽ không phát bài tại vị trí nhà con đó.

2. Sau khi ván bài bắt đầu, người chơi sẽ dựa theo vị trí mà bản thân đã đặt cược để tiến hành kéo bài và ngưng bài, trong phạm vi 21 điểm người chơi có thể có nhiều nhất là 8 lá bài.

3. Khi bạn đặt cược vào một vị trí cược phổ thông bất kỳ và chọn ngưng bài và người chơi khác lại chọn kéo bài thì lá bài được kéo sẽ không hiển thị ở giao diện của bạn, đồng thời điểm số cũng không cộng thêm vào cho bạn. Một khi tất cả các tụ chơi kéo bài xong thì bắt đầu đến nhà cái kéo bài.

Quy tắc nhà cái kéo bài :

Khi số điểm của tất cả các tụ chơi đều lớn hơn 21 thì nhà cái không cần phải kéo thêm bài ; Trong các tụ chơi nếu có một tụ điểm số nằm trong phạm vi 21 điểm, trong trường hợp này nếu nhà cái có số điểm nhỏ hơn 17 thì nhà cái bắt buộc phải kéo thêm bài ; nếu nhà cái có số điểm lớn hơn hoặc bằng 17 thì sẽ không kéo thêm bài nữa đồng thời tiến hành kết toán ván bài.

● Quy tắc trò chơi

1. Xì Dách thiên hạ sẽ gồm có 3 vị trí đặt cược cụ thể là : Vị trí Phổ Thông, Vị trí Bảo Hiểm, Vị trí Đôi.

2. Trong trò chơi Xì Dách thiên hạ thì lá bài A sẽ được tính là 1 điểm hoặc 11 điểm. Khi bài của nhà con có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 21, thì lá bài A sẽ được tính là 11 điểm ; Khi bài của nhà con có số điểm tổng cộng lớn hơn 21 thì lá bài A sẽ tính là 1 điểm. Lá bài 2 đến lá bài 10 thì sẽ dựa vào số điểm tương ứng với lá bài mà tính, đối với lá bài J/Q/K thì đều được tính là 10 điểm.

3. Nếu nhà cái có tổng số điểm lớn hơn 21 điểm và nhà con có tổng số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 21 điểm thì nhà con sẽ thắng. Khi nhà con có tổng số điểm lớn hơn 21 điểm thì nhà cái sẽ thắng. Nếu nhà cái/nhà con có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 21 điểm, lúc này sẽ so sánh xem bên nào có được số điểm gần 21 điểm nhất sẽ thắng. Trong trường hợp số điểm bằng nhau thì kết quả sẽ là hòa, tiền cược vào vị trí phổ thông sẽ được hoàn trả lại, trong trò chơi này không tính màu bài. ( Trường hợp nhà cái và nhà con cùng quắc thì nhà cái sẽ thắng )

4. Nhà con nhất thiết phải chọn kéo bài hoăc ngưng bài trong vòng 6 giây, nếu trong thời gian quy định không đưa ra sự lựa chọn thì hệ thống sẽ tự động ngưng bài. Trong trường hợp tách tụ, nếu nhà con không đưa ra sự lựa chọn thì sẽ thống sẽ tự động thiết lập là bạn bỏ lượt.

5. Khi tổng điểm lớn hơn 21 điểm thì được xem là Quắc.

6. Khi trong tay bạn có loại bài : 21 điểm, Black Jack thiên hạ, Bát Long, Quắc thì hệ thống sẽ tự động ngưng kéo bài.

7. Blackjack ( Xì Dách thiên hạ ) : Là một loại bài được tổ hợp bởi lá bài A và lá bài có số điểm là 10 mà tạo thành ( Blackjack gọi tắt là BJ ). Nếu người chơi có được loại bài này thì sẽ dựa vào tiền cược ở vị trí phổ thông nhân với 1.5 làm căn cứ nhận thưởng. BJ là loại bài lớn hơn 21 điểm và không phân biệt màu bài.

8. Trình trự loại bài lớn nhỏ : Bát Long > BJ > 21 điểm > loại bào thông thường.

Tách tụ

Chỉ có tổ hợp hai lá bài là A thì mới có thể tách tụ. Trong trường hợp này, người chơi có thể chọn bỏ lượt hoặc tách tụ (bỏ lượt ở đây có nghĩa là người chơi bỏ qua cơ hội tách tụ đồng thời không được phép thao tác bất kỳ ở lượt chơi này ).

Khi người chơi bỏ lượt tách tụ thì sẽ khấu trừ 20% số tiền cược vị trí phổ thông và sẽ hồi lại 80% tiền cược cho người chơi đồng thời sẽ không tiến hành so bài lớn nhỏ kết toán thắng thua. Nếu ván bài này người chơi có đặt cược vị trí bảo hiểm thì sẽ hồi tất cả tiền cược cho người chơi đồng thời không tiến hành kết toán thắng thua vị trí cược bảo hiểm.

Nếu ván bài này người chơi đặt cược vào trị trí đôi thì vẫn được tính bình thường. Trong trường hợp người chơi chọn tách tụ thì tiền cược tụ được tách ra sẽ dựa vào tiền cược ban đầu ở vị trí phổ thông, sau khi tách tụ thì sẽ phát thêm một lá bài cho mỗi tụ. Nếu người chơi có số dư không đủ để tiến hành tách tụ thì hệ thống sẽ mặc định là bạn bỏ lượt.

Chú ý : Sau khi tách tụ lá bài A người chơi chỉ được thêm 1 lá bài duy nhất.

Đối với tách tụ lá bài A, nếu lá bài thứ hai nhận được là 10 điểm ( bao gồm lá bài J/K/Q ), thì loại bài của bạn sẽ được tính là BJ, trình tự sắp xếp bài từ lớn tới nhỏ theo thứ tự là Bát Long > BJ > 21 điểm > loại bài thông thường, nhưng tỉ lệ đền không dựa theo loại bài BJ mà tính, mà sẽ dựa theo tỉ lệ là 1:1 để kết toán.

Gấp đôi

Khi hai lá bài đầu tiên của người chơi là 11 điểm thì người chơi có thể chọn có hoặc không tiến hành chơi gấp đôi. Nếu người chơi chọn gấp đôi thì số tiền cược ở vị trí phổ thông của người chơi sẽ được nhân đôi.

Chú ý : Sau khi chọn gấp đôi thì chỉ phát thêm một lá bài, nếu người chơi không đủ tiền cược gấp đôi thì hệ thống sẽ tự động hủy bỏ cược gấp đôi của người chơi.

Bảo hiểm

Khi lá bài đầu tiên của nhà cái mở ra là lá bài A thì người chơi mới có thể đặt cược bảo hiểm. Tiền cược vị trí bảo hiểm sẽ là một nửa tiền cược vị trí phổ thông. Nếu kết quả là BJ thì bạn sẽ thắng vị trí cược bảo hiểm với tiền thưởng được tính theo tỉ lệ là 1 đền 2. Nếu kết quả nhà cái không phải là BJ thì bạn sẽ thua vị trí cược bảo hiểm.

Chú ý :

Nếu kết quả của nhà con là quắc thì tiền cược bảo hiểm vẫn sẽ được tính với tỉ lệ là 1 đền 2. Nếu người chơi không đủ số tiền để cược bảo hiểm, thì hệ thống sẽ hủy bỏ cược bảo hiểm

Bát long

Người chơi sẽ kéo 8 lá bài và tổng số điểm có được bằng hoặc nhỏ hơn 21 điểm thì đây được gọi là loại bài Bát Long, loại bài Bát Long này có tỉ lệ là 1 đền 1. Trong trường hợp nhà cái là loại bài Bát Long mà người chơi có số điểm lớn hơn thì ván bài này nhà cái sẽ thắng. Nếu nhà cái và nhà con cùng là loại bài Bát Long thì ván bài này sẽ có kết quả là hòa đồng thời sẽ hồi trả hết tiền cược ở vị trí cược phổ thông.

Đôi

Là đặt cược hai lá bài đầu tiên của nhà con là bài đôi, để có thể đặt cược được vị trí bài đôi thì người chơi phải đặt cược vào vị trí phổ thông trước.

Bài đôi hai màu (hỗn hợp) : có cùng số điểm nhưng không cùng màu bài (Ví dụ : một lá K Bích và một lá K cơ)

Bài đôi cùng màu : có cùng điểm số và màu bài (Ví dụ : một lá bài là K Bích một lá bài là k chuồn)

Bài đôi chuẩn (hoàn mỹ) : có cùng điểm số và màu bài (Ví dụ : hai lá bài đều là K Bích)

Ví dụ 1

Nhà cái : một lá bài A Bích và một lá bài 9 Cơ Nhà con : một lá bài A chuồn và một lá bài 8 Cơ Loại bài như trên đều không có Quắc,nhưng nhà cái gần 21 điểm hơn cho nên nhà cái thắng

Ví dụ 2

Nhà cái : một lá bài A Bích và một lá bài 10 Cơ Nhà con : một lá bài A Chuồn và lá bài 8 Cơ và 2 Cơ Loại bài như trên đều đều là 21 điểm nhưng loại bài của nhà cái là BJ cho nên nhà cái thắng.

● Tỉ lệ

Chọn đặt cược : nhà con (1.2.3.4) tại một vị trí bất kỳ hoặc nhiều vị trí.

Tiền cược tối đa và tối thiểu của trò chơi Xì Dách thiên hạ:

Vị trí phổ thông và vị trí đôi sẽ có giới hạn cược tối đa và tối thiểu Ví dụ bạn cược tụ bất kỳ với vị trí cược phổ thông tối thiểu đơn cược là 200 và tối đa đơn cược là 5000 ; đối với vị trí Đôi thì cược tối thiểu là 100 và tối đa là 500. Đặt cược tối thiểu vị trí phổ thông là 200 nếu lượng cược dưới mức 200 thì đặt cược không hợp lệ và cược tối đa không được quá 5000.

Đặt cược tối thiểu vị trí Đôi là 100 nếu lượng cược dưới mức 100 thì đặt cược không hợp lệ và cược tối đa không quá 500. Sau khi thời gian đặt cược kết thúc, nếu như vị trí cược bất kỳ dưới mức tối thiểu thì sẽ hồi trả lại tiền cược và xem như vị trí này người chơi chưa hề đặt cược.

Ví dụ cách tính kết quả Xì Dách thiên hạ :

Dựa vào loại hình đặt cược tối đa là 5000 và tối thiểu là 100 làm ví dụ: Khi đặt cược số dư của người chơi là 100000 Cược vị trí phổ thông 200 điểm Cược vị trí Đôi 200 điểm Sau khi kết thúc thời gian đặt cược Dealer sẽ bắt đầu phát bài Lá bài đầu tiên của nhà cái là lá bài A Người chơi chọn đặt cược vị trí Bảo Hiểm với 1/2 vị trí cược phổ thông là 100 điểm Hai lá bài của người chơi là A cơ và người chơi chọn tách tụ.

Nhà cái : một lá bài là A Rô và một lá bài là 10 Chuồn. Tách tụ 1 : A Cơ và J Rô Tách tụ 2 : A

  • Cơ và 6 Rô Tách tụ 1 cược 200 điểm : loại bài là BJ, khi nhà cái cùng có chung loại bài BJ thì ván này sẽ có kết quả là hòa. Tách tụ 2 cược 200 điểm : Loại bài là 17 điểm người chơi thua 200 điểm. Cược vị trí Bảo Hiểm 100 điểm : Loại bài của nhà cái là A Rô và 10 Chuồn cho nên người chơi thắng 100*2=200 điểm. Cược vị trí Đôi 200 điểm : Hai lá bài đều là A Cơ đồng nghĩa đây là Bài đôi chuẩn ( hoàn mỹ ) người chơi thắng 200*25=5000 điểm. Cho nên tổng cộng người chơi thắng : 5000+200-200=5000 điểm. Ván bài này người chơi có được tổng cộng 5000 điểm. Sau khi kết toán xong thì số dư hiện tại là: 100000+5000=105000.

● Chú ý!!

  1. Khi bạn đang tiến hành đặt cược trong casino thì bạn cũng có thể đặt cược những thể loại trò chơi khác như thể thao, hoặc cũng có thể rút tiền và chuyển khoản đến những sân chơi khác. Khi thời gian đặt cược kết thúc, hệ thống sẽ tự động nhận định số dư hiện tại có đủ để đặt cược hay không, nếu không đủ thì đơn cược sẽ không thành công.
  2. Nếu số dư của bạn là 1000, trong khi bạn đang tiến hành đặt cược trong casino với vị trí A là 100, vị trí B là 200, đồng thời thể thao đặt cược thêm 900. Khi thời gian đặt cược kết thúc thì tất cả đơn cược của bạn tại trò chơi này sẽ bị hủy, hệ thống sẽ không hủy một phần trong đơn cược của bạn.
  3. Nếu số dư của bạn chỉ có 200, bạn tiến hành đặt cược Baccrat trước là 200, sau đó đặt cược Rồng Hổ 200, thời gian đặt cược của Rồng Hổ kết thúc trước thì đơn cược Rồng Hổ sẽ thành công, đơn cược Baccarat sẽ thất bại.

● Phạm vi quy tắc trò chơi

1. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp kết nối mạng không ổn định dẫn đến tình trạng hình ảnh hiển thị bị ngắt quãng hoặc bị trì hoãn, thì lúc đó người chơi hãy chọn ngưng đặt cược hoặc thoát khỏi trò chơi để đăng nhập lại,nếu như đã đặt cược rồi thì vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.

2. Trong khi trò chơi đang được tiến hành nhưng do Dealer không cẩn thận rút ra hai lá bài, bất luận là có scan bài hay chưa, thì Dealer sẽ dựa vào trình tự chính xác scan bài và tiếp tục ván bài, tất cả đơn cược của ván bài này vẫn sẽ được tính.

3. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp máy scan sai loại bài, hoặc Dealer chia bài sai thứ tự, thì Dealer sẽ lập tức đính chính lại vị trí và loại bài chính xác. Đơn cược của ván bài đó vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.

4. Trong khi trò chơi đang tiến hành nếu gặp phải tình trạng đường truyền trang mạng hoặc thiết bị hiện trường của trò chơi mất kết nối quá lâu, dẫn đến tình trạng không thể tiếp tục tiến hành trò chơi. Trong trường hợp này nếu đã chia lá bài kéo của nhà cái thì ván bài này vẫn sẽ được tính, Dealer sẽ tiếp tục tiến hành hết ván bài ; Nếu nhà con vẫn chưa tiến hành kéo bài xong thì ván bài này không được tính.

5. Trong trường hợp thời gian đặt chưa kết thúc nhưng Dealer không cẩn thận đã tiến hành mở bài, bất luận là đã mở ra bao nhiêu lá bài thì toàn bộ đơn cược của ván bài này sẽ không được tính, đồng thời sẽ kết thúc khay bài này và bắt đầu một ván bài mới.

6. Trong trò chơi khi Dealer không cẩn thận rút thêm bài (khi ván bài đã không cần rút thêm, mà Dealer vẫn chia bài), lá bài chia thêm nếu vẫn chưa được mở ra thì lá bài đó sẽ là lái bài đầu tiên của ván tiếp theo, toàn bộ đơn cược ván đó vẫn được xem là hợp lệ.

7. Trong khi trò chơi đang tiến hành nhưng do máy scan sai loại bài hoặc do Dearler bất cẩn dựa vào kết quả không chính xác để kết toán, thì ván bài này sẽ không được tính.

8. Nếu mà trò chơi đang tiến hành nhưng do trang mạng, thiết bị hiện trường của chúng tôi làm mất kết nối, xin quý khách vui lòng đợi phục hồi rồi sẽ tiếp tục chia bài của ván chưa hoàn thành, toàn bộ đơn cược ván đó sẽ được xem là hợp lệ.

9. Toàn bộ bảng điểm của Casino chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo, nếu như do đường dây mạng quốc tế hay các nhân tố khác làm ảnh hưởng đến bảng điểm hiển thị sai, thì tất cả kết quả của trò chơi sẽ được chúng tôi dựa theo kết quả mở bài của đoạn ghi hình trò chơi làm chuẩn.

10. Khi trò chơi đang được tiến hành nhưng phần mềm ứng dụng xảy ra lỗi dẫn đến tình trạng không thể tiếp tục ván bài, trong trường hợp này khi ván bài đã mở bài thì đơn cược vẫn sẽ được tính, tiếp tục hoàn tất ván bài, chúng tôi sẽ dựa vào kết quả ghi hình để tiến hành kết toán ván bài đó. Nếu ván bài vẫn chưa được mở bài thì đơn cược sẽ không được tính. Nhằm mục đích biểu thị tính công bằng thì chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ đoạn ghi hình quá trình tắt mở ứng dụng.

11. Đối với các vấn đề tranh chấp thì sẽ được Casino chúng tôi bảo lưu lại tất cả các kết quả sửa đổi cũng như kết quả giải quyết cuối cùng.

12. Casino của chúng tôi có quyền bảo lưu sửa đổi, hủy bỏ hoặc ngưng mọi hình thức đặt cược bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, cũng không cần có bất kỳ lời giải thích nào.

13. Các chức năng đặt cược và giao dịch trong máy chủ của trang mạng sẽ được sao lưu lại trong mỗi hạng mục của Casino chúng tôi. Nếu hội viên có cung cấp dữ liệu để so sánh với dữ liệu trong kho dữ liệu của chúng tôi bảo lưu gặp phải bất kỳ sự khác biệt, thì tất cả sẽ dựa theo dữ liệu của công ty chúng tôi làm chuẩn.

14. Nếu cố ý sử dụng phần mềm Add-on thực hiện các hành vi không chính đáng để có được điểm số thì tất cả những điểm số đó sẽ không được tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *